Sprawy sądowe
Adwokat Tomasz Borowiecki

Sprawy sądowe
Adwokat Tomasz Borowiecki

SPECJALIZACJE

 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych

 

 • sprawy o odszkodowania
 • zadośćuczynienia
 • należności z umów
 • naruszenie dóbr osobistych
 • skargi pauliańskie
 • nieruchomości i wiele innych
 • sprawy dotyczące nabycia spadku
 • o zachowek
 • działy spadku
 • przed sądami gospodarczymi
 • o zapłatę
 • odpowiedzialność członków zarządu 
 • o czyny nieuczciwej konkurencji 
 • w tym sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sprawy przed sądami gospodarczymi

 • spory pracownicze 
  i dotyczące stosunku pracy
 • postępowania przed organami administracji publicznej
 • postępowania przed sądami administracyjnymi
 • rozwody, separacje
 • podziały majątku
 • sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów, władzę rodzicielską
 • postępowania egzekucyjne
 • postępowania przeciwegzekucyjne

Adwokat Tomasz Borowiecki

Porady prawne

Zapraszam na porady prawne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.